Home
QIIME
BLAST
EMBOSS
R-Server
Help
Current bacterial LSU rRNA primers


Reference organism: Escherichia coli
Number of nucleotides: 2904

    10    20    30    40    50
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGTTAAGCGACTAAGCGTACACGGTGGATGCCCTGGCAGTCAGAGGCGAT
                         
                         
                         
                         

    60    70    80    90    100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAAGGACGTGCTAATCTGCGATAAGCGTCGGTAAGGTGATATGAACCGTT
                         
                         
                         
                         

    110    120    130    140    150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ATAACCGGCGATTTCCGAATGGGGAAACCCAGTGTGTTTCGACACACTAT
                         
                         
                         
                         

    160    170    180    190    200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CATTAACTGAATCCATAGGTTAATGAGGCGAACCGGGGGAACTGAAACAT
                   |----BLF188/2
                         
                         
                         

    210    220    230    240    250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTAAGTACCCCGAGGAAAAGAAATCAACCGAGATTCCCCCAGTAGCGGCG
0----->                      
                         
                         
                         

    260    270    280    290    300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCGAACGGGGAGCAGCCCAGAGCCTGAATCAGTGTGTGTGTTAGTGGAA
                         
                         
                         
                         

    310    320    330    340    350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCGTCTGGAAAGGCGCGCGATACAGGGTGACAGCCCCGTACACAAAAATG
                         
                         
                         
                         

    360    370    380    390    400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CACATGCTGTGAGCTCGATGAGTAGGGCGGGACACGTGGTATCCTGTCTG
                         
                         
                         
                         

    410    420    430    440    450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AATATGGGGGGACCATCCTCCAAGGCTAAATACTCCTGACTGACCGATAG
                      <----BL
                         
                         
                         

    460    470    480    490    500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGAACCAGTACCGTGAGGGAAAGGCGAAAAGAACCCCGGCGAGGGGAGTG
R463/20-----|                   
                         
                         
                         

    510    520    530    540    550
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAAAAGAACCTGAAACCGTGTACGTACAAGCAGTGGGAGCACGCTTAGGC
                         
                         
                         
                         

    560    570    580    590    600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTGTGACTGCGTACCTTTTGTATAATGGGTCAGCGACTTATATTCTGTAG
                         
                         
                         
                         

    610    620    630    640    650
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CAAGGTTAACCGAATAGGGGAGCCGAAGGGAAACCGAGTCTTAACTGGGC
                         
                         
                         
                         

    660    670    680    690    700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTTAAGTTGCAGGGTATAGACCCGAAACCCGGTGATCTAGCCATGGGCAG
                         
                         
                         
                         

    710    720    730    740    750
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTTGAAGGTTGGGTAACACTAACTGGAGGACCGAACCGACTAATGTTGAA
                         
                         
                         
                         

    760    770    780    790    800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAATTAGCGGATGACTTGTGGCTGGGGGTGAAAGGCCAATCAAACCGGGA
                         
                         
                         
                         

    810    820    830    840    850
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GATAGCTGGTTCTCCCCGAAAGCTATTTAGGTAGCGCCTCGTGAATTCAT
                         
                         
                         
                         

    860    870    880    890    900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTCCGGGGGTAGAGCACTGTTTCGGCAAGGGGGTCATCCCGACTTACCAA
                         
                         
                         
                         

    910    920    930    940    950
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CCCGATGCAAACTGCGAATACCGGAGAATGTTATCACGGGAGACACACGG
                         
                         
                         
                         

    960    970    980    990   1000
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGGGTGCTAACGTCCGTCGTGAAGAGGGAAACAACCCAGACCGCCAGCTA
                         
                         
                         
                         

   1010   1020   1030   1040   1050
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGGTCCCAAAGTCATGGTTAAGTGGGAAACGATGTGGGAAGGCCCAGACA
                         
                         
                         
                         

   1060   1070   1080   1090   1100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCCAGGATGTTGGCTTAGAAGCAGCCATCATTTAAAGAAAGCGTAATAGC
  |----BLF1055/20---->             
                         
                         
                         

   1110   1120   1130   1140   1150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCACTGGTCGAGTCGGCCTGCGCGGAAGATGTAACGGGGCTAAACCATGC
                         
                         
                         
                         

   1160   1170   1180   1190   1200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACCGAAGCTGCGGCAGCGACGCTTATGCGTTGTTGGGTAGGGGAGCGTTC
                         
                         
                         
                         

   1210   1220   1230   1240   1250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGTAAGCCTGCGAAGGTGTGCTGTGAGGCATGCTGGAGGTATCAGAAGTG
                         
                         
                         
                         

   1260   1270   1280   1290   1300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGG
                         
                         
                         
                         

   1310   1320   1330   1340   1350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGACCAAGGGTTCCTGTCCAACGTTAATCGGGGCAGGGTGAGTCGACCC
                         
                         
                         
                         

   1360   1370   1380   1390   1400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTAAGGCGAGGCCGAAAGGCGTAGTCGATGGGAAACAGGTTAATATTCCT
               |----BLF1380/20----> 
                         
                         
                         

   1410   1420   1430   1440   1450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTACTTGGTGTTACTGCGAAGGGGGGACGGAGAAGGCTATGTTGGCCGGG
                         
                         
                         
                         

   1460   1470   1480   1490   1500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGACGGTTGTCCCGGTTTAAGCGTGTAGGCTGGTTTTCCAGGCAAATCCG
                         
                         
                         
                         

   1510   1520   1530   1540   1550
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAAAATCAAGGCTGAGGCGTGATGACGAGGCACTACGGTGCTGAAGCAAC
                         
                         
                         
                         

   1560   1570   1580   1590   1600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAATGCCCTGCTTCCAGGAAAAGCCTCTAAGCATCAGGTAACATCAAATC
                         
                         
                         
                         

   1610   1620   1630   1640   1650
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTACCCCAAACCGACACAGGTGGTCAGGTAGAGAATACCAAGGCGCTTGA
                         
                         
                         
                         

   1660   1670   1680   1690   1700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAGAACTCGGGTGAAGGAACTAGGCAAAATGGTGCCGTAACTTCGGGAGA
        <----BLR1686/20----|       
                         
                         
                         

   1710   1720   1730   1740   1750
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGGCACGCTGATATGTAGGTGAGGTCCCTCGCGGATGGAGCTGAAATCAG
                         
                         
                         
                         

   1760   1770   1780   1790   1800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCGAAGATACCAGCTGGCTGCAACTGTTTATTAAAAACACAGCACTGTGC
                         
                         
                         
                         

   1810   1820   1830   1840   1850
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAACACGAAAGTGGACGTATACGGTGTGACGCCTGCCCGGTGCCGGAAGG
                         
                         
                         
                         

   1860   1870   1880   1890   1900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTAATTGATGGGGTTAGCGCAAGCGAAGCTCTTGATCGAAGCCCCGGTAA
                         
                         
                         
                         

   1910   1920   1930   1940   1950
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACGGCGGCCGTAACTATAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGG
     <----BLR1929/20----|           
                         
                         
                         

   1960   1970   1980   1990   2000
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TAAGTTCCGACCTGCACGAATGGCGTAATGATGGCCAGGCTGTCTCCACC
                         
                         
                         
                         

   2010   2020   2030   2040   2050
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGAGACTCAGTGAAATTGAACTCGCTGTGAAGATGCAGTGTACCCGCGGC
                         
                         
                         
                         

   2060   2070   2080   2090   2100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGACGGAAAGACCCCGTGAACCTTTACTATAGCTTGACACTGAACATTG
                         
                         
                         
                         

   2110   2120   2130   2140   2150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCCTTGATGTGTAGGATAGGTGGGAGGCTTTGAAGTGTGGACGCCAGTC
                         
                         
                         
                         

   2160   2170   2180   2190   2200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGCATGGAGCCGACCTTGAAATACCACCCTTTAATGTTTGATGTTCTAAC
                         
                         
                         
                         

   2210   2220   2230   2240   2250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTTGACCCGTAATCCGGGTTGCGGACAGTGTCTGGTGGGTAGTTTGACTG
                         
                         
                         
                         

   2260   2270   2280   2290   2300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGGCGGTCTCCTCCTAAAGAGTAACGGAGGAGCACGAAGGTTGGCTAATC
                         
                         
                         
                         

   2310   2320   2330   2340   2350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTGGTCGGACATCAGGAGGTTAGTGCAATGGCATAAGCCAGCTTGACTGC
                         
                         
                         
                         

   2360   2370   2380   2390   2400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAGCGTGACGGCGCGAGCAGGTGCGAAAGCAGGTCATAGTGATCCGGTGG
                         
                         
                         
                         

   2410   2420   2430   2440   2450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTCTGAATGGAAGGGCCATCGCTCAACGGATAAAAGGTACTCCGGGGATA
                         
                         
                         
                         

   2460   2470   2480   2490   2500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACAGGCTGATACCGCCCAAGAGTTCATATCGACGGCGGTGTTTGGCACCT
                         
                         
                         
                         

   2510   2520   2530   2540   2550
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGATGTCGGCTCATCACATCCTGGGGCTGAAGTAGGTCCCAAGGGTATGG
                         
                         
                         
                         

   2560   2570   2580   2590   2600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTGTTCGCCATTTAAAGTGGTACGCGAGCTGGGTTTAGAACGTCGTGAGA
               |----BLF2581/20---->
             <----BLR2595/20----|   
                         
                         

   2610   2620   2630   2640   2650
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CAGTTCGGTCCCTATCTGCCGTGGGCGCTGGAGAACTGAGGGGGGCTGCT
                         
                         
                         
                         

   2660   2670   2680   2690   2700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CCTAGTACGAGAGGACCGGAGTGGACGCATCACTGGTGTTCGGGTTGTCA
                         
                         
                         
                         

   2710   2720   2730   2740   2750
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGCCAATGGCACTGCCCGGTAGCTAAATGCGGAAGAGATAAGTGCTGAAA
                      <----BL
                         
                         
                         

   2760   2770   2780   2790   2800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCATCTAAGCACGAAACTTGCCCCGAGATGAGTTCTCCCTGACCCTTTAA
R2763/20----|                   
                         
                         
                         

   2810   2820   2830   2840   2850
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGGTCCTGAAGGAACGTTGAAGACGACGACGTTGATAGGCCGGGTGTGTA
                         
                         
                         
                         

   2860   2870   2880   2890   2900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCGCAGCGATGCGTTGAGCTAACCGGTACTAATGAACCGTGAGGCTTAA
                         
                         
                         
                         

  
...
CCT
  
  
  
  

Document last updated: Tue Jul 15 12:00:49 MEST 2003