Home
QIIME
BLAST
EMBOSS
R-Server
Help
Current bacterial SSU rRNA primers


Reference organism: Escherichia coli
Number of nucleotides: 1542

    10    20    30    40    50
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAATTGAAGAGTTTGATCATGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCCTA
    |-----BSF8/20------>           <-
                         
                         
                         

    60    70    80    90    100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACACATGCAAGTCGAACGGTAACAGGAAGAAGCTTGCTTCTTTGCTGACG
--BSR65/17----|                  
                         
                         
                         

    110    120    130    140    150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCTGATGGAGGGGGAT
                         
                         
                         
                         

    160    170    180    190    200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACGTCGCAAGACCAAAGAG
                         
                         
                         
                         

    210    220    230    240    250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGGGACCTTCGGGCCTCTTGCCATCGGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTA
                         
                         
                         
                         

    260    270    280    290    300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTAGGTGGGGTAACGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGA
                         
                         
                         
                         

    310    320    330    340    350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAG
                     |--BSF34
                        |-
                     <--BSR35
                         

    360    370    380    390    400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGC
3/15-->                      
--BSF349/17--->                  
7/15--|                      
                         

    410    420    430    440    450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCGGGGAGG
                         
                         
                         
                         

    460    470    480    490    500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGGGAGTAAAGTTAATACCTTTGCTCATTGACGTTACCCGCAGAAGAAG
                         
                         
                         
                         

    510    520    530    540    550
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCG
        |---BSF517/17--->         
        <---BSR534/18----|        
                         
                         

    560    570    580    590    600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCA
                         
                         
                         
                         

    610    620    630    640    650
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGCAAG
                         
                         
                         
                         

    660    670    680    690    700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCG
                         
                         
                         
                         

    710    720    730    740    750
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGAC
                         
                         
                         
                         

    760    770    780    790    800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGG
                 |--BSF784/15--> 
                 <--BSR798/15--| 
                         
                         

    810    820    830    840    850
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCGT
                         
                         
                         
                         

    860    870    880    890    900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCA
                         
                         
                         
                         

    910    920    930    940    950
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCAT
        |--BSF917/16--->         
   <----BSR926/20-----|            
                         
                         

    960    970    980    990   1000
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATCCA
                         
                         
                         
                         

   1010   1020   1030   1040   1050
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGGAAGTTTTCAGAGATGAGAATGTGCCTTCGGGAACCGTGAGACAGGTG
                         
                         
                         
                         

   1060   1070   1080   1090   1100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGC
                        |-
                        <-
                         
                         

   1110   1120   1130   1140   1150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGGTCCGGCCGGGAACTCA
-BSF1099/16-->                  
-BSR1114/16--|                  
                         
                         

   1160   1170   1180   1190   1200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGGAGACTGCCAGTGATAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTC
                         
                         
                         
                         

   1210   1220   1230   1240   1250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ATCATGGCCCTTACGACCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACA
                         
                         
                         
                         

   1260   1270   1280   1290   1300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGAGAAGCGACCTCGCGAGAGCAAGCGGACCTCATAAAGTGCGTCGTAG
                         
                         
                         
                         

   1310   1320   1330   1340   1350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAA
                         
                         
                         
                         

   1360   1370   1380   1390   1400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCGTGGATCAGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACC
                    |--BSF1391
                     <--BSR140
                         
                         

   1410   1420   1430   1440   1450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAAGTAGGTAGCTTAACCT
/17--->                      
7/16--|                      
                         
                         

   1460   1470   1480   1490   1500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCGGGAGGGCGCTTACCACTTTGTGATTCATGACTGGGGTGAAGTCGTAA
                         
                         
                         
                         

   1510   1520   1530   1540 
....|....|....|....|....|....|....|....|.
CAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCGGTTGGATCACCTCCTT
           <----BSR1541/20----|
                     
                     
                     

Document last updated: Tue Jul 15 12:00:44 MEST 2003