Home
QIIME
BLAST
EMBOSS
R-Server
Help
Current eukaryotic LSU rRNA primers


Reference organism: Saccharomyces cerevisiae
Number of nucleotides: 3550

    10    20    30    40    50
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGC
               |----NLF31/19-----> 
                         
                         
                         

    60    70    80    90    100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAATCT
                    <---NLR108
                         
                         
                         

    110    120    130    140    150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCAGGGGGCATGCCTGTTTGAG
/18----|                     
                         
                         
                         

    160    170    180    190    200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGTCATTTGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGAGTACCCGCTGAACTTAAGC
                 |-----NLF184/21--
                 <-----NLR204/21--
                         
                         

    210    220    230    240    250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGATTGCCTTAGTAACGGC
--->                       
---|                       
                         
                         

    260    270    280    290    300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGTACCTTCGGTGCCCG
                         
                         
                         
                         

    310    320    330    340    350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGTTGTAATTTGGAGAGGGCAACTTTGGGGCCGTTCCTTGTCTATGTTCC
                         
                         
                         
                         

    360    370    380    390    400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGCATCCCGTGTGGCGAGGAGTGCG
                         
                         
                         
                         

    410    420    430    440    450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTTCTTTGTAAAGTGCCTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTC
                         
                         
                         
                         

    460    470    480    490    500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGAT
                       |--N
                       <--N
                         
                         

    510    520    530    540    550
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGT
LF497/16--->                   
LR512/16---|                   
                         
                         

    560    570    580    590    600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATTTGATCAGACATGG
                         
                         
                         
                         

    610    620    630    640    650
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGTTTTGTGCCCTCTGCTCCTTGTGGGTAGGGGAATCTCGCATTTCACTG
                         
                         
                         
                         

    660    670    680    690    700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGCCAGCATCAGTTTTGGTGGCAGGATAAATCCATAGGAATGTAGCTTGC
      |--NLF662/16--->            
      <--NLR677/16---|            
                         
                         

    710    720    730    740    750
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTCGGTAAGTATTATAGCCTGTGGGAATACTGCCAGCTGGGACTGAGGAC
                         
                         
                         
                         

    760    770    780    790    800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGCGACGTAAGTCAAGGATGCTGGCATAATGGTTATATGCCGCCCGTCTT
                      |------
                       |----
                       <----
                      <------

    810    820    830    840    850
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACGTCTATGCGAGTGTTTGGGTGTAAAA
-NLF794/25------->                
-NLF796/21----->                 
-NLR816/21-----|                 
-NLR818/25-------|                

    860    870    880    890    900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTTGGGGCCTCGCAAGAGGTGC
                         
                         
                         
                         

    910    920    930    940    950
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACAATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC
                         
                         
                         
                         

    960    970    980    990   1000
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGA
                         
                         
                         
                         

   1010   1020   1030   1040   1050
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTC
                         
                         
                         
                         

   1060   1070   1080   1090   1100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTT
                         
                         
                         
                         

   1110   1120   1130   1140   1150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGTATCAGTTTTATGAG
  |-----NLF1105/22----->            
  <-----NLR1126/22-----|            
                         
                         

   1160   1170   1180   1190   1200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTAAAGCGAATGATTAGAGGTTCCGGGGTCGAAATGACCTTGACCTATTC
                         
                         
                         
                         

   1210   1220   1230   1240   1250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACA
                         
                         
                         
                         

   1260   1270   1280   1290   1300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTTGAATGAAGAGCTTTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGA
                         
                         
                         
                         

   1310   1320   1330   1340   1350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCA
                         
                         
                         
                         

   1360   1370   1380   1390   1400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCCGGACGGTGGCCATGG
                         
                         
                         
                         

   1410   1420   1430   1440   1450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCGGCCGAATGAACT
     |-----NLF1410/23------>         
     <-----NLR1432/23------|         
                         
                         

   1460   1470   1480   1490   1500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCTATACTCTACCGTCA
                         
                         
                         
                         

   1510   1520   1530   1540   1550
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGGTTGATATGATGCCCTGACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCAGTGACGA
                         
                         
                         
                         

   1560   1570   1580   1590   1600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCCTAGACCGTAAGGTCGGGTCGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTG
                         
                         
                         
                         

   1610   1620   1630   1640   1650
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGGGAAAGG
                         
                         
                         
                         

   1660   1670   1680   1690   1700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTCCACGTCAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATGGG
             |--NLF1677/17--->    
              <--NLR1694/17---|   
                         
                         

   1710   1720   1730   1740   1750
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GAAGCTCCGTTTCAAAGGCCTGATTTTATGCAGGCCACCATCGAAAGGGA
                         
                         
                         
                         

   1760   1770   1780   1790   1800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ATCCGGTAAGATTCCGGAACTTGGATATGGATTCTTCACGGTAACGTAAC
                         
                         
                         
                         

   1810   1820   1830   1840   1850
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGAATGTGGAGACGTCGGCGCGAGCCCTGGGAGGAGTTATCTTTTCTTCT
                         
                         
                         
                         

   1860   1870   1880   1890   1900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TAACAGCTTATCACCCCGGAATTGGTTTATCCGGAGATGGGGTCTTATGG
                         
                         
                         
                         

   1910   1920   1930   1940   1950
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CTGGAAGAGGCCAGCACCTTTGCTGGCTCCGGTGCGCTTGTGACGGCCCG
                         
                         
                         
                         

   1960   1970   1980   1990   2000
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGAAAATCCACAGGAAGGAATAGTTTTCATGCTAGGTCGTACTGATAACC
                        |-
                        |-
                        <-
                         

   2010   2020   2030   2040   2050
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCAGCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTAGTTGATAGAATAATGTAGAT
--NLF1999/18--->                 
--NLF1999/19---->                 
--NLR2016/18---|                 
                         

   2060   2070   2080   2090   2100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCT
            |------NLF2075/24------> 
            <------NLR2098/24------| 
                         
                         

   2110   2120   2130   2140   2150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGGGTCGGGTAGTGAGGGCCTTGGTCAGACGCAGCGGGCGTGCTTGTGG
                         
                         
                         
                         

   2160   2170   2180   2190   2200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACTGCTTGGTGGGGCTTGCTCTGCTAGGCGGACTACTTGCGTGCCTTGTT
                         
                         
                         
                         

   2210   2220   2230   2240   2250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTAGACGGCCTTGGTAGGTCTCTTGTAGACCGTCGCTTGCTACAATTAAC
                         
                         
                         
                         

   2260   2270   2280   2290   2300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCTGACTGTCTAATTAA
                         
                         
                         
                         

   2310   2320   2330   2340   2350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AACATAGCATTGCGATGGTCAGAAAGTGATGTTGACGCAATGTGATTTCT
                     |-------
                      |----NL
                     <----NLR
                     <-------

   2360   2370   2380   2390   2400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGAGTAA
NLF2343/26------->                
F2344/20---->                   
2362/20----|                   
NLR2368/26-------|                

   2410   2420   2430   2440   2450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATC
                         
                         
                         
                         

   2460   2470   2480   2490   2500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATC
                         
                         
                         
                         

   2510   2520   2530   2540   2550
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCG
                         
                         
                         
                         

   2560   2570   2580   2590   2600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGACATTGTGAAGAGA
|----NLF2551/21----->               
<----NLR2571/21-----|               
                         
                         

   2610   2620   2630   2640   2650
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CATAGAGGGTGTAGAATAAGTGGGAGCTTCGGCGCCAGTGAAATACCACT
                         
                         
                         
                         

   2660   2670   2680   2690   2700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACCTTTATAGTTTCTTTACTTATTCAATGAAGCGGAGCTGGAATTCATTT
                         
                         
                         
                         

   2710   2720   2730   2740   2750
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCCACGTTCTAGCATTCAAGGTCCCATTCGGGGCTGATCCGGGTTGAAGA
                         
                         
                         
                         

   2760   2770   2780   2790   2800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAACGATAA
      |---NLF2763/19---->          
      <---NLR2781/19----|          
                         
                         

   2810   2820   2830   2840   2850
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGCAGATGTCCTAAGGGGGGCTCATGGAGAACAGAAATCTCCAGTAGAAC
                         
                         
                         
                         

   2860   2870   2880   2890   2900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAAAGGGTAAAGCCCCTTAGTTTGATTTCAGTGTGAATACAAACCATTGA
                         
                         
                         
                         

   2910   2920   2930   2940   2950
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AAGTGTGGCCTATCGATCCTTTAGTCCCTCGGAATTTGAGGCTAGAGGTG
                         
                         
                         
                         

   2960   2970   2980   2990   3000
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGTCAAGCGTTCAT
                         
                         
                         
                         

   3010   3020   3030   3040   3050
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCGACATTGCTTTTTGATTCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATACCGA
     |------NLF3010/24------>         
     <------NLR3033/24------|         
                         
                         

   3060   3070   3080   3090   3100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
AGCAGAATTCGGTAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACATGA
                    |------NLF3
                    <------NLR3
                         
                         

   3110   3120   3130   3140   3150
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAT
090/24------>                   
113/24------|                   
                         
                         

   3160   3170   3180   3190   3200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTTACCAGCAATAGTAATTGAACTTAGTACGAGAGGAACAGTTCATTCGG
                         
                         
                         
                         

   3210   3220   3230   3240   3250
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ATAATTGGTTTTTGCGGCTGTCTGATCAGGCATTGCCGCGAAGCACCATC
                         
                         
                         
                         

   3260   3270   3280   3290   3300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
CGCTGGATTATGGCTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCATGCTAGAACGCG
       |----NLF3264/21----->        
       <----NLR3284/21-----|        
                         
                         

   3310   3320   3330   3340   3350
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTGATTTCTTTGCTCCACACAATATAGATGGATACGAATAAGGCGTCCTT
                         
                         
                         
                         

   3360   3370   3380   3390   3400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTGGCGTCGCTGAACCATAGCAGGCTAGCAACGGTGCACTTGGCGGAAAG
                         
                         
                         
                         

   3410   3420   3430   3440   3450
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GCCTTGGGTGCTTGCTGGCGAATTGCAATGTCATTTTGCGTGGGGATAAA
                         
                         
                         
                         

   3460   3470   3480   3490   3500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TCATTTGTATACGACTTAGATGTACAACGGGGTATTGTAAGCGGTAGAGT
                         
                         
                         
                         

   3510   3520   3530   3540     
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
AGCCTTGTTGTTACGATCTGCTGAGATTAAGCCTTTGTTGTCTGATTTG
       <-----NLR3535/22-----|       
                         
                         
                         

Document last updated: Tue Jul 15 12:00:55 MEST 2003